Měření osvětlení

Provádím měření umělého, denního a nouzového osvětlení.
Měření je prováděno v souladu s normou
ČSN 36 0011 Měření osvětlení prostorů.

kancelar 

  bulb15px umělé osvětlení vnitřních prostorů

 • Měření vnitřních pracovních prostorů - kanceláře, průmyslové objekty, školy, muzea…
 • Měření vnitřních sportovišť – sportovní haly, zimní stadiony, tělocvičny
 • Měření horizontální, vertikální i kamerové osvětlenosti
 • Kontrola a měření nouzového osvětlení - únikové i antipanické
 • Měření dle speciálních požadavků
 
 

  bulb15px umělé osvětlení venkovních prostorů

 • Měření venkovních pracovních prostorů - nakládací rampy, překladiště, stavby, parkoviště, betonárny, lomy…
 • Měření venkovních sportovišť – fotbalové stadiony, tenisové kurty, atletické dráhy
 • Měření horizontální, vertikální i kamerové osvětlenosti
 • Měření na komunikacích - vozovky, přechody, chodníky, cyklostezky…
 • Specifická měření - osvětlení pro bezpečnostní kamery…
 letiste
 
 hala

  bulb15px měření denní složky osvětlení

 • Měření denní složky osvětlení vnitřních prostorů s bočními, nebo stropními otvory
 • Měření denní složky osvětlení v prostorech se světlovody
 
 
 

  bulb15px speciální měření

 • Celodenní záznam průběhu sdruženého osvětlení na pracovním místě
 • Celodenní záznam průběhu denního osvětlení ve venkovním prostoru
 • Záznam průběhu spotřeby elektrické energie osvětlovací soustavy 
graf1
 
spektrometr 

  bulb15px hodnocení osvětlení a posudky

 • Zhodnotím stávající stav osvětlovací soustavy a navrhnu nejvhodnější řešení
 • Vyhodnotím parametry nových osvětlovacích soustav, vyhotovím protokol ke kolaudaci
 • Ověřím funkčnost řídicích systémů a jejich skutečnou účinnost
 • Posoudím a pomohu s výběrem nejvhodnější nabídky