Návrhy osvětlení

Provádím návrhy osvětlení a světelně-technické výpočty.

ckd    bulb15px vnitřní osvětlení

 • Návrhy a výpočty osvětlení všech typů vnitřních prostorů. Kancelářské komplexy, průmyslové objekty, školy, muzea, sportovní haly, obchodní domy…
 • Výpočet doložím protokolem, katalogovými listy
 • Návrh a výsledky zakreslím do dokumentace ve formátu DWG
 • Připravím podklady pro vyhodnocení návratnosti investice
 
  bulb15px venkovní osvětlení

 • Návrhy a výpočty osvětlení všech typů venkovních prostorů. Komunikace, přechody, cyklostezky, skladové areály, překladiště, manipulační plochy, ...
 • Výpočet doložím protokolem, katalogovými listy
 • Návrh a výsledky zakreslím do dokumentace ve formátu DWG
 • Připravím podklady pro vyhodnocení návratnosti investic
forum
 
 plzen 4

  bulb15px osvětlení sportovišť

 • Návrhy osvětlení všech typů sportovních stadionů, vnitřních i venkovních hřišť
 • Návrh dle ČSN EN 12193 Do návrhu zapracuji specifické požadavky jednotlivých sportovních svazů  
 • Výpočty horizontální, vertikálních i kamerových osvětleností, kontrola oslnění   
 • Příprava režimů pro TV přenosy, ligu, trénink, údržbu
 
 

  bulb15px nouzové osvětlení

 • Návrhy nouzového bezpečnostního osvětlení
 • Rozmístění a specifikace nouzových svítidel v objektu
 • Výpočet intenzit osvětlení únikových cest
 • Výpočet intenzity antipatického osvětlení
 • Zakreslení do výkresové dokumentace ve formátu DWG
chodba 
 
 graf3  

  bulb15px výpočty denní složky osvětlení

 • Výpočty denní složky osvětlení dle ČSN EN 73 9580 v obytných i pracovních prostorech
 • Prostory s boční i horní složkou denního osvětlení
 • Prostory se světlovody
 • Výsledky zakreslím do výkresové dokumentace ve formátu DWG